Zgodnie z par. 19 ust.1 ustawy o podatku obrotowym zwolniony z podatku VAT.
Zastrzega się prawo pomyłek.